Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter Login

Şifre Sıfırla Reset Password
Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter Login

Giriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Gir Twitter LoginGiriş Yap Login
  | 
Kayıt Ol Register
  | 
Twitter ile Kaydol Twitter Registration
YENİ KAYIT NEW RECORDING

1
2
3
4
5
6
ses dosyanızı yükleyin

upload your sound file

(MP3, AAC, WAV, OGG ya da M4A formatında ve maksimum 40MB büyüklüğünde) (in MP3, AAC, WAV, OGG or M4A formats and max. 40MB file size)

Şartlar ve Koşullar

 • Telif hakları her durumda ses kaydı yapan kişiye aittir.
 • Soundsslike Projesi’ne gönderilen bütün sesler, Soundsslike Projesi’nin websitesinden (soundsslike.com) limitsiz bir şekilde dinlenebilir, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabilir ve üçüncü taraf websitelerinde hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabilir.
 • Soundsslike Projesi’nde arşivlenen tüm ses kayıtları Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License lisansı ile korunmaktadır.
 • Soundsslike Projesi, katılımcılara gereken krediyi verdiği sürece yüklenen tüm sesleri, arşivi halka tanıtırken düzenleyeceği etkinliklerde (sergi, söyleşi, performans, vb.) hiçbir kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahiptir.

Terms and Conditions

 • Copyright in the recording will remain with the recordist in all cases.
 • Once uploaded to The Soundsslike Project, recordings will be available for unlimited listening through The Soundsslike Project website (soundsslike.com), sharing via Facebook and Twitter and embedding into third party websites without restriction.
 • All recordings are archived in The Soundsslike Project website under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
 • The Soundsslike Project will be able to use recordings to publicise the archive (exhibition, talk, performance, etc.) without restriction so long as proper attribution is given to the recordist.kapak görseli yükleyin upload your cover image
özet bilgi (TÜRKÇE) description (TURKISH)
en fazla 30 karaktermaximum 30 characters
en fazla 200 kelimemaximum 200 words
anahtar kelimeleri virgül ile ayırınız (,)seperate tags with commas (,)
özet bilgi (İNGİLİZCE) description (ENGLISH)
en fazla 30 karaktermaximum 30 characters
en fazla 200 kelimemaximum 200 words
anahtar kelimeleri virgül ile ayırınız (,)seperate tags with commas (,)
sınıflandırma bilgisi categorization

haritadan konum işaretleyin mark the location on the map
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
Bu sesi paylaş: Share this sound with:
İLETİŞİM CONTACT
Her türlü soru, tavsiye ve hata bildirimlerinizi bu form vasıtasıyla yapabilirsiniz. You can use this form to contact us with your questions, recommendations, and problem notifications.


Soundsslike Projesi

Soundsslike arşivi, Pınar Çevikayak Yelmi’nin Koç Üniversitesi’nde, danışmanlığını Doç. Dr. Nina Ergin, Doç. Dr. Sertaç Kakı ve Doç. Dr. Asım Evren Yantaç’ın yaptığı İstanbulun Sesleri konulu doktora araştırması kapsamında, Hüseyin Kuşcu tarafından geliştirildi.

İstanbul’un Sesleri projesi (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr), günlük alışkanlıkların kentsel doku ile ilişkisini işitsel bir perspektif yoluyla kurarak, kültürel sesler konusundaki farkındalığı ve toplum bilincini artırmayı amaçlıyor. Pek farkında olmasak da günlük hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçaları olan sesler, somut olmayan kültürel miras açısından ise eşsiz bir öneme sahiptir. Kayıt altına alınmayan veya arşivlenmeyen sesler, ne yazık ki yok olup giderler. Özellikle İstanbul gibi dinamik bir şehrin yaşayışı, dolayısıyla da sesleri hızla değiştiği için şehrin ses sembollerinin korunması, kültürel hafızanın ve kültürel kimliğin sürdürülebilirliği açısından önemli ve gereklidir.

İstanbul’un Sesleri projesi kapsamında, günümüz İstanbul’unun sembolik sesleri yapılan anket ve röportajlar doğrultusunda belirlendi ve 2015 senesi boyunca gerçeğe en yakın işitsel deneyim sağlayacak teknik donanımla kaydedildi. Kaydedilen bütün sesler Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde oluşturulan bir dijital koleksiyon ile herkesin erişimine açıldı (http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI).

Soundsslike projesi, İstanbul’un Sesleri koleksiyonunu daha da genişletmek adına başlatıldı. Soundsslike projesi, İstanbul’daki korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği ve ilgilenen herkesin katkıda bulunabilecekleri interaktif bir platform olarak hayata geçirildi. Projenin en temel amacı ise; kentsel ve kültürel seslere olan farkındalığı artırırken, bu seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmek.

Europeana Sounds organizasyonu ile kurulan ortaklık sayesinde, koleksiyondaki sesler artık Europeana Sounds platformunda da ulaşılabilir hale geldi. Proje, ayrıca Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) bünyesinde açılan interaktif bir sergi yoluyla ve Studio-X Istanbul'da açılan deneyimsel bir sergi yoluyla ziyaretçilere sunuldu. İnteraktif sergide, Soundsslike arşivine katılımcılar tarafından yüklenen sesler sergi ortamında da yerini aldı ve bu sayede katılımcılar da serginin bir parçası haline geldi. Deneyimsel sergide ise, ziyaretçiler şehrin kaosu içinde kaybolan kültürel sesleri enstelasyondaki ipuçları sayesinde deneyimleme fırsatı buldular. 

The Soundsslike Project

The Soundsslike archive, which is created under a research project titled The Soundscape of Istanbul conducted by Pınar Çevikayak Yelmi during her doctoral studies, supervised by Assoc. Prof. Nina Ergin, Assoc. Prof. Sertaç Kakı and Assoc. Prof. Asım Evren Yantaç, is developed by Hüseyin Kuşcu.

The Soundscape of Istanbul project (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr) approaches everyday traditions and daily urban life from a sonic perspective and aims to increase public awareness of cultural sounds. Sounds are inevitable parts of our daily lives and our cultures. Also, sounds are of great importance in terms of intangible cultural heritage. Sounds that are not protected or archived get lost forever. In a dynamic city such as Istanbul, daily life and urban sounds change rapidly. Therefore, it is significant and necessary to protect cultural soundmarks of the city to sustain cultural identity and cultural memory.

In The Soundscape of Istanbul project, sound symbols of Istanbul were determined according to an online survey and interviews that we conducted. These characteristic urban sounds were recorded with professional equipment throughout the year 2015. The collection of “The Soundscape of Istanbul” is publicly accessible at Koç University Suna Kıraç Library (http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/SOI).

Soundsslike project is initiated in order to expand this sound collection. In this project, an interactive platform was developed in which anyone can record and upload sounds. The main aim of the project is to raise public awareness of urban and cultural sounds and to protect these sounds as a collective work.

The project became associate partners with Europeana Sounds and the collection can also be accessible under Europeana Sounds portal. The Soundsslike project was also presented as an interactive installation in Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC) and by means of an experiential exhibition at Studio-X Istanbul. In the interactive exhibition, sounds that were uploaded to Soundsslike archive by participants took place also in the exhibition area so that participants became a part of the exhibition. In the experiential exhibition, however, visitors had the chance to experience the cultural sounds that are lost in the chaos of the city by the clues in the installation.

İstanbul’un Sesleri Doktora Tezi Projesi

Proje Sahibi

Pınar Çevikayak Yelmi, Koç Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı

Tez Danışmanları

Nina Ergin, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Sertaç Kakı, İTÜ, Müzik Teknolojileri Bölümü
Asım Evren Yantaç, Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Proje Desteği

Koç Üniversitesi Tohumlama Fonu (2014-2016)

İstanbul’un Sesleri Koleksiyonu Dijital Koleksiyon Desteği

Hüseyin Eşki, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Canan Ergün, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Victoria Taylor, Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Akademik Yazma Programı

Ses Kayıtlarında Emeği Geçenler

Uğur Yelmi, Hande Yılmaz, Büşra Gizem Vayvay, Gökçe Elif Baykal, Aslı Aykaya, Dorukcan Yolaçan, Aybüke Akgül, Cevat Mert Dökümcü, Tolunay Öndül, Yasemin Kapu

Projeyi Destekleyen Kurumlar

Mixer (Soundwalk Atölyeleri)
ANAMED (Sergi)
Studio X İstanbul (Söyleşi, Sergi, Atölyeler)

Koleksiyonu Belirlemede Katkısı Olanlar

Anket katılımcıları, Soundwalk atölyeleri katılımcıları

Soundsslike Online Arşivi

Yazılım Geliştirme

Hüseyin Kuşcu, Kakare Interactive

Tasarım

Asım Evren Yantaç

Sponsor

Koç Üniversitesi

Ses Kayıtları ile Katkıda Bulunanlar

Korkmaz Çakar (TRT Ses Efektörü)
Emre Yücelen

Studio-X Istanbul Sergisi

Sertaç Kakı (Enstelasyon ve Ses Tasarım)
Pınar Çevikayak Yelmi (İçerik ve Görsel Tasarım)
Gökçe Elif Baykal (Metinler)

ANAMED Sergisi Mekansal Yerleştirme

Sergi Küratörlüğü

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), PATTU

Soundsslike Yerleştirmesi Geliştirme

Hüseyin Kuşcu, Kakare Interactive

Yerleştirme için Destek Verenler

Güncel Kırlangıç, Giray Yıllıkçı, KUAR, Koç Üniversitesi

Sergi Bütçesi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)

Sergi Sponsorları

Dolby Atmos, Extreme Audio ve Pana Film Stüdyoları

The Soundscape of Istanbul PhD Project

Project Owner

Pınar Çevikayak Yelmi, Koç University, Design, Technology and Society Program

Supervisors

Nina Ergin, Koç University, Archaeology and History of Art Department
Sertaç Kakı, ITU, Music Technologies Department
Asım Evren Yantaç, Koç University, Media and Visual Arts Department

Grant

Koç University Seed Fund (2014-2016)

The Soundscape of Istanbul Collection Digital Collection Support

Hüseyin Eşki, Koç University Suna Kıraç Library
Canan Ergün, Koç University Suna Kıraç Library
Victoria Taylor, Koç University Graduate Academic Writing Program

Contributors to Field Recordings

Uğur Yelmi, Hande Yılmaz, Büşra Gizem Vayvay, Gökçe Elif Baykal, Aslı Aykaya, Dorukcan Yolaçan, Aybüke Akgül, Cevat Mert Dökümcü, Tolunay Öndül, Yasemin Kapu

Supporting Institutions

Mixer (Soundwalk Workshops)
RCAC (Exhibition)
Studio X Istanbul (Talk, Exhibition, Workshops)

Contributors to Collection Determination

Survey participants, Soundwalk workshops participants

Soundsslike Online Archive

Software Development

Hüseyin Kuşcu, Kakare Interactive

Design

Asım Evren Yantaç

Sponsor

Koç University

Contributors with recordings

Korkmaz Çakar (TRT Sound Effector)
Emre Yücelen

Studio-X Istanbul Exhibition

Sertaç Kakı (Installation and Sound Design)
Pınar Çevikayak Yelmi (Content and Visual Design)
Gökçe Elif Baykal (Texts)

RCAC Exhibition

Exhibition Curating

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC), PATTU

Soundsslike Installation Development

Hüseyin Kuşcu, Kakare Interactive

Contributors to Installation

Güncel Kırlangıç, Giray Yıllıkçı, KUAR, Koç University

Exhibition Budget

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC)

Exhibition Sponsors

Dolby Atmos, Extreme Audio ve Pana Film Studios

REHBER

Soundsslike Projesi kitle-kaynaklı işitsel kültürel miras arşividir. Proje, somut olmayan kültürel miras kapsamına girebilecek şehir seslerini kaydedip arşive yüklemek isteyen bütün gönüllü katılımcılara açıktır. 

Ses kaydetme:

 • Profesyonel ses kayıt cihazları kullanılması tercih edilir. (Zoom Handy Recorder önerdiğimiz bir ses kayıt cihazıdır.) Ancak akıllı telefonlarla yapılan kayıtlar da kabul edilir. 
 • Ses kaydını yaparken, cihazı rüzgardan korumanız tavsiye edilir. Ses kayıt cihazını hiçbir yere değmeyecek şekilde mont, hırka vb. kıyafetleriniz ile rüzgardan koruyabilirsiniz.
 • Ses kaydı sırasında yürümeyiniz. Eğer hareket etmeniz gerekiyorsa, çok yavaş hareketlerle yürümeye çalışınız. Temiz ses kayıtları için  sabit durmanız önerilir.
 • Ses kayıtlarının .mp3 formatında yüklenmesi tercih edilir.
 • Ses kayıtları 40MB’tan büyük olmamalıdır.

Ses düzenleme:

 • Eğer .mp3 formatından başka bir formatta kayıt yapıyorsanız, çeşitli online ses dönüştürücü programlarından faydalanabilirsiniz. 
 • Eğer video kaydedip, videonun sesini almak istiyorsanız, çeşitli online ses ayıklayıcı programlarından faydalanabilirsiniz.
 • Eğer kaydettiğinizi sesi kesmek ya da üzerinde basit değişiklikler yapmak istiyorsanız, çeşitli online ses düzenleme programlarından faydalanabilirsiniz. 

Fotoğraflar:

 • Kaydettiğiniz sese ilişkin bir adet fotoğraf da yüklemeniz tercih edilir. Ancak fotoğrafınız yoksa, ses kaydınız ile birlikte otomatik olarak projenin logosu belirecektir. 
 • Eğer video kaydedip, videodan görüntü almak istiyorsanız, ekran görüntüsü yaratabilirsiniz. 
 • Fotoğraflar için .jpeg ve .png formatlarının yüklenmesi tercih edilir.
 • Fotoğraflar 5MB’tan büyük olmamalıdır. 

İçerik: 

 • Kayıtlar şehrin günlük hayatını ve kültürünü yansıtan sesler olmalıdır.
 • Lütfen kayıtlarınızın hiç bir şekilde kişisel bilgi içermediğinden emin olun. 
 • Müzik ve sözlü performanslar telif haklarına tabiidir. Lütfen eser sahibinden en azından sözlü izin alınız. 
 • Doğa seslerini kaydederken, lütfen hayvanları rahatsız etmemeye özen gösterin. 

Ses yükleme:

 • E-mail ya da twitter aracılığıyla hesabınızı oluşturun.
 • Hesabınıza giriş yapın.
 • “Ses Ekle” butonuna tıklayın ve adımları takip edin. 

Soundsslike Projesi’ne yüklenen ses kayıtları ekibimiz tarafından onaylandıktan sonra arşivde yer alacaktır. Ekibimiz, düşük ses kalitesi, uygunsuz içerik ya da telif hakları ihlali nedeniyle yüklenen ses kayıtlarını geri çevirme hakkını saklı tutar. 

GUIDELINES

The Soundsslike Project is a crowdsourced sound heritage archive which invites contributors to record urban sounds that are considered as intangible cultural heritage elements and to add them to the archive. 

Sound recording:

 • Using professional sound recording devices is highly appreciated. (Zoom Handy Recorder is recommended.) Smart phones are also welcome. 
 • Try to avoid wind when recording the sound. You can simply hide your sound recording device into your clothings without touching anywhere.
 • During recording, try not to walk or if you need to move, try to walk very slowly. For clear outcomes, standing still is recommended. 
 • .mp3 format is preferred for sound recordings.
 • Sound recordings shouldn’t exceed 40MB.

Sound editing:

 • If you record a sound in a different format (other than .mp3), there are several online audio convertor programs. 
 • If you record a video and want to take out its sound, there are several online audio extractor programs. 
 • If you need to cut or simply edit your sound recording, there are several online audio editor programs. 

Photos:

 • It is preferred to have one photograph related to your sound recording. If you don’t have a photo, default logo of the project will appear together with your sound recording. 
 • If you record a video and want to take out a scene as a photo, you can simply take a screenshot.
 • .jpeg and .png formats are welcome.
 • Photos shouldn’t exceed 5MB. 

Content: 

 • Recordings should be urban sounds which reflect everyday life and culture of the city. 
 • Please be aware that your sound recordings don’t include any personal information as background sound.
 • Staged or recorded musical or spoken-word performances are subject to copyright restrictions. You need to be sure that you have permission, at least orally. 
 • Please ensure that you do not disturb the animals in any way while recording wildlife.

Uploading: 

 • Create an account via e-mail or twitter.
 • Log in to your account.
 • Click on “Add Sound” and follow the steps.

All recordings uploaded to the Soundsslike Project will need to be approved by the moderation team before they appear on the archive. The moderation team reserves the right to decline submissions based on poor audio quality, unrelated content or copyright infringement.


Şartlar ve Koşullar

 • Telif hakları her durumda ses kaydı yapan kişiye aittir.
 • Soundsslike Projesi’ne gönderilen bütün sesler, Soundsslike Projesi’nin websitesinden (soundsslike.com) limitsiz bir şekilde dinlenebilir, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabilir ve üçüncü taraf websitelerinde hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabilir.
 • Soundsslike Projesi’nde arşivlenen tüm ses kayıtları Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License lisansı ile korunmaktadır.
 • Soundsslike Projesi, katılımcılara gereken krediyi verdiği sürece yüklenen tüm sesleri, arşivi halka tanıtırken düzenleyeceği etkinliklerde (sergi, söyleşi, performans, vb.) hiçbir kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahiptir.

Terms and Conditions

 • Copyright in the recording will remain with the recordist in all cases.
 • Once uploaded to The Soundsslike Project, recordings will be available for unlimited listening through The Soundsslike Project website (soundsslike.com), sharing via Facebook and Twitter and embedding into third party websites without restriction.
 • All recordings are archived in The Soundsslike Project website under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
 • The Soundsslike Project will be able to use recordings to publicise the archive (exhibition, talk, performance, etc.) without restriction so long as proper attribution is given to the recordist.

Filtreler Filters
Paylaş Share
TEMA HARİTASI THEMATIC MAP
KONUM HARİTASI SPATIAL MAP
×
Zoom
+
-